חפים מפשע

חפים מפשע

מאות אלפי אזרחים גרמניים ויפניים שלא השתתפו במלחמה הומתו בהפצצות על ידי בנות הברית במלחמת העולם השניה. במונחים של ימינו היו קוראים להם ארגונים הנאבקים למען זכויות האדם "חפים מפשע" או "לא חמושים" ותובעים את אלה שיזמו את ההתקפות עליהם כפושעים.

אך להחליט שאנשים הם חפים מפשע בהקשר כזה כמוהו להחליט שמישהו אשם ללא בסיס. האמת היא שבמקרה של אזרחי אוייב סביר שהם ראויים לפחות לתואר "תומכי טירור" (בהנחה שתמכו בשלטון הפושע של המדינה שבה חיו) ולכן הנחת היסוד לגביהם צריכה להיות כי הם אשמים כל עוד לא הוכחה חפותם.

אך מה שבא לפני כן הוא ההבנה שיהיה אשר יהיה מה שיקרה להם, בין אם הם אשמים או חפים מפשע, יהיה זה באחריותם של אלה היוזמים את המלחמה ומותם של חפים מפשע מביניהם לא ייזקף לרעתו של מי שמגן על עצמו אלא יצטרף לרשימת האומללים שבהם פגעו הזדים.

נתונים נוספים