מלחמת העומק

מלחמת העומק

המלחמה האמיתית, הפנימית היא מלחמת עומק ולא שטח. זוהי המלחמה האמיתית: מלחמה בין טוב לרע, בין טובים לרעים. משמעות הדבר היא שהמלחמה האמיתית איננה נערכת בין גרמנים לצרפתים אלא בין גרמנים טובים לגרמנים רעים. אם אנחנו הטובים, המלחמה היא בינינו לבין הרעים או, נכון יותר, בין החלק הטוב שבאדם ובעולם לבין החלק הרע.

נתונים נוספים