עבודת האלילים החדשה

 

עבודת האלילים החדשה

האמונה באלילים ככוחות טבע ירדה למחתרת מודרנית, מסוכנת לא פחות ממנה, של אמונה בחומר ברמה חלקיקית. אם האדם הפרימיטיבי היה מאמין בעצים ואבנים, מאמין עובד האלילים המודרני באטומים ואנרגיות גרעיניות.

נתונים נוספים