אגדת הכפיה הדתית

 

אגדת הכפיה הדתית

במשך כל חיי כישראלי שמעתי את אגדת הכפיה הדתית. זו נסבה על חלומם של שומרי המצוות לכפות את אמונתם הדתית על מי שאיננו שומר מצוות. אך אני, שמעולם עוד לא נתקלתי בהרשאה מפורשת לכפיה דתית בכתבי הדת, ובודאי שלא ראיתי איש דתי כופה על חילוני לעשות משהו כנגד רצונו, נתקל במשך כל ימי חיי, בכל מקום, בכפיית השמאלני הלא-דתי את הדתיים.

די לחבר את שני אלה כדי להבין מה מקורה של האגדה.

נתונים נוספים