בגידת השמאל

 

בגידת השמאל

בגידת השמאל הישראלי בערכי היהדות היא לא רק בכך שהוא מועל בחוקת התנ"ך אלא בכך שלעומת זאת הוא אינו מערער על חוקות הקוראן והברית החדשה – ולמעשה על ידי כך מאשר אותן ומצהיר שוב ושוב שהן צודקות יותר מזו של התנ"ך.

נתונים נוספים