הטעייה

הטעייה

זה צריך להיות היום ברור שמדינת ישראל בולמת את עם ישראל ואיננה מאפשרת לו להגשים את תכליתו. שכל פעולות ההגנה שלה עליו, כביכול, אינן מכוונות אלא להחליש את ייחודו ולטשטש את זהותו. לאורך שנות קיום המדינה שילם היהודי שומר המצוות, המבקש לשמור על המסורת ששמרה על זהותו בתקופת גלותו, באבדנה, תמורת מה שהוצג על ידי המדינה כהגנה על עניניו. יותר מכל דבר אחר גרמה המדינה לאזרחיה, דתיים וחילוניים כאחד, נזק בכך שבמקום לשמור על זכויותיהם היסודיות כבני אדם – הקנין והחופש – היא פגעה בהם באמצעות כפייתה המתמדת ודלדלה אותם לחלוטין.

נתונים נוספים