היפוך

 

היפוך

בהשראת מסכסכים למיניהם יוצאים חקלאים, בעלי אולמות ושאר אנשי עסקים בתחום המזון כנגד משגיחי כשרות, בזמן שיש להם אפשרות לוותר על שירותיהם ולהתקיים בלעדיהם. אך הם אינם יוצאים נגד פקחים עירוניים וציבוריים אחרים אשר החוק כופה עליהם, אשר הם רק מפריעים ואשר אי פעולה עימם איננה כלולה בבחירת בעלי העסק – או נגד החוק השלטוני הכופה עליהם הר כגיגית את כל הביקורת הזו.

 

נתונים נוספים