הרוחני והדתי

 

הרוחני והדתי

אחרי שמדינת ישראל תתבגר מהרעיון שקציני צבא יכולים לנהל מדינה רק מתוקף היותם קצינים – יגיע השלב הבא שבו יבינו שאין די במנהיגים שמבינים רק את המימד החמרי – ואז יחפשו את אנשי הרוח ואת איש הרוח שינהיג אותם. שאלה נוספת ואחרת היא מתי יגיע השלב שבו יבינו כי איש הרוח ואיש הדת אינם היבטים מנוגדים של אישיות המנהיג.

נתונים נוספים