כרעי התרנגולת הדתיים הזרים של בג"צ

 

כרעי התרנגולת הדתיים הזרים של בג"צ

בעיית היסוד בהחלטות ובסמכות שלוקח על עצמו בית המשפט העליון בישראל היא שאין הוא כפוף לחוקה וקל וחומר שלא לחוקה אובייקטיבית או לחוק אובייקטיבי.

שיפוטיו של מוסד זה, אשר אינם נעשים על פי חוק מוגדר בצורה אובייקטיבית כלעיל, מסתכמים בגישה אשר יש הקוראים לה "חילוניות הומנית". גישה זו היא, למעשה, נוצרית-קולקטיביסטית-סוציאליסטית - שילוב היבטים המנוגד לחלוטין לצדק, לשכל הישר - ולהומניות אמיתית, כזו שאינה מפלה בין אזרחים ואינה פוגעת בזכויותיהם.

חשוב לזכור ולדעת כי אם אזרחי מדינת ישראל רואים את בית המשפט העליון כערכאה המשפטית העליונה של מדינת ישראל, אז משמעות הדבר היא שב"מדינת היהודים" שולט שילוב של החוק הנוצרי (השפעה מערבית וחוק אנגלי) והדין המוסלמי (החוק העותומני) - ובשום מקרה לא המשפט היהודי.

נתונים נוספים