קיצוניות דתית?

 

קיצוניות דתית?

בחדשות מדברים על נערה שנורתה. בתקשורת נאמר כי "המניע ברור – הנערה הזו נורתה כי מישהו מבני משפחתה חשב שהתנהגותה ולבושה אינם צנועים דיים" – אך אף מלה לא נאמרת על כך שמדובר בערבים. את זה ניתן לראות רק בתמונות – ורק אם מישהו בוחר בכך. סוג מגמתי כזה של ידיעות הן האבנים הקטנות המרכיבות את הקיר הגדול של חסימת השכל לגבי ענין "משמרות הצניעות" אשר מוצגות על ידי התקשורת בצורה המשווה בין הדתי היהודי ועמיתו הערבי – כאילו שניהם מייצגים מהות זהה: "קיצוניות דתית".

נתונים נוספים