חוקים מלאכותיים ומציאותיים

חוקים מלאכותיים ומציאותיים

"רבע מכל החוקים שהתקבלו בכנסת האחרונה הם יוזמות של מר"צ" (מתוך תשדירי הפרסומת של מר"צ).

בענין זה, מעניין הדבר שחוקי הכנסת, רבים ושרירותיים ככל שיהיו, אינם נראים לציבור כנוגדים את החופש ואף נראים לו כמשתלבים עימו. לעומת זאת, יש בציבור החילוני הרגשה שדוקא חוקי התורה או החוקים הפילוסופיים מנוגדים לחופש והם כפייתיים.

אך העובדה היא שזה נכון כשמדובר בחוקי אמת כמו בחוקי הטבע והאלוהים ולא בהקשר כפייתי. חוקים אלה, שלא בכנסת מקורם, אינם ניתנים לערעור מתוקף קיומם המציאותי.

נתונים נוספים