תנועות ושאלה

תנועות ושאלה

באופן תדיר נסגרו בעבר הלא רחוק תחנות רדיו דתיות ומשדריהן מוחרמים בתירוץ של הפרעה לתנועת מטוסים וגרימת סכנות חיים.

כדאי שנזכור את תגובת המחאה של הציבור הרחב לכך, במיוחד כשלא היתה כזו...

ונשאלת השאלה, איזו תנועה חשובה יותר לחברה: תנועת המטוסים או תנועת החופש (והכוונה לחופש הפוליטי, שחופש ההבעה מהווה חלק חשוב בו)?

נתונים נוספים