בעייתיות הקיום הדתי בישראל

בעייתיות הקיום הדתי בישראל

כל מחקר פשוט יגלה כי האזרח היהודי ה"חילוני" אינו מבין כלל לעומק את המהות המוגדרת במושג "יהדות" ואינו מבין את הקשר שלו עימה. זהו אחד מפירות הבאושים של אורגיה אנטי-תבונית ואנטי-יהודית כאחד, שמתחוללת בעולם מזה זמן רב במטרה להשמיד את היהדות, שהיא הטוב בעימות העולמי.

הטוב, המיוצג בעיקרו על ידי היהדות, הוא אויבו הגדול של הרוע. זה מה שזיהתה האנטישמיות על שלל קולותיה - הנוצרית, הנאצית, הקומוניסטית, האיסלמית והכלכלית. זו הסיבה היסודית לכך שפעולה נגד היהדות היתה למרכז הפעילות העויינת של השמאל הישראלי החדש והישן גם יחד. המשותף להם הוא פעולה אנטי יהודית, גם כשזו מתכסה באיצטלות רעיוניות אחרות, כמו אנטי קפיטליזם, אנטי ישראליות ועוד.

לא תמיד מוערכת פעילות זו כפי שהיא על ידי היהדות. היהודי המאמין סומך על השגחת הבורא שישמור עליו מכל רע, ומניח שהמצב הפוליטי על כל מגמותיו יזכה לטיפול ראוי מידי האל. מנהיגיו של ציבור הדתיים בישראל דואג לבעיות הקיום החומרי וןהרוחני שלו ביחס ישר לזיהוייו את הסוגיות הבעייתיות של קיום ציבור זה, מבלי לתת את הדעת על מה שעלול להתרחש לגביו במסגרת התרבות העכשווית.

נתונים נוספים