בין פקודה למצווה

בין פקודה למצווה

באחת ההזדמנויות אמר הרב גורן כי על חיילי צה"ל לסרב לפקודה לפנות ישובים בשטחים. גורן כתב בגילוי דעת כי "לממשלה אין תוקף של רוב מבחינת ההלכה, מפני שהיא איננה נשענת על רוב יהודי".

עוד אמר כי "השאלה היחידה העומדת בפניו היא אם לקיים את הפקודה ולהפר את תורת ישראל או לקיים את התורה ולהפר את הפקודה." בתגובה, החליט שר המשפטים לבחון את דברי הרב כדי להחליט אם יש מקום לנקוט נגדו צעדים משפטיים.

זהו מקרה לדוגמה שבו מתקיים עימות בין שתי גישות משפטיות: זו של המשפט היהודי המסורתי – וזו של המשפט הלא-יהודי; דבר זה ממחיש את היותה של מדינת ישראל ארגון לא יהודי.

נתונים נוספים