ימי שפוט השופטים

 

ימי שפוט השופטים

ויכוח תדיר שגליו מכים בחלל החיים החברתיים בישראל נסב על השאלות "מה שפיט?" ו"מיהו זה שישפוט?" למי, שואלים רבים, יש זכות לחרוץ דין בנושאים רגישים הנוגעים לחיים ולמוות? למעשה, השאלה עוסקת יותר בסמכות מאשר בעובדת השיפוט, כי כל בני האדם – בין אם החוק מקנה להם סמכות כזו – שופטים. האדם מטבעו הוא יצור שופט ולכן לא רק שהכל שפיט אלא גם שכולם שופטים את הכל ואת כולם.

ביסודו של דבר, שאלת השפיטות האנושית איננה פוליטית אלא אפיסטמולוגית, כלומר מתייחסת לתורת ההכרה האנושית ומהווה חלק ממנה. למעשה, בני האדם חורצים גזרי דין בכל רגע נתון של מודעות מעצם הוויתם, והדבר נובע מהיותו של האדם בטבעו שופט. האדם קיבל מהטבע יכולת שיפוט שאותה הוא מפעיל כמעט על כל דבר, בלי קשר למידת הבנתו וידיעתו את הנושא שבו מדובר. מבחינה חברתית, לא רק שאין בני האדם מצפים לשופטים כדי שיתנו להם הערכות מקצועיות, אלא שהם שופטים את השופטים המקצועיים גם כאשר הם עצמם ממנים כאלה וגם אם הם עצמם אינם מומחים בשדה המשפט.

ביסודו של דבר, העובדה שכל אדם שופט איננה חולשה אלא עוצמה; כוח השיפוט הוא המעניק לכל אדם יחיד את הבטחון העצמי הנחוץ לו כדי להתקיים כיצור בוחר. אדם בוחר חייב להכריע בשאלות הנוגעות לבחירותיו. אם הוא בוגר דיו, הוא מכיר את מגבלות ידיעתו, יודע מה איננו יודע ואיננו שופט בצורה שחורגת מכך. למעשה, אדם השקול בדעתו שופט את מה שלפניו בצורה הנכונה, מה שמאפשר לו להגיע לתוצאות הטובות ביותר בכל הקשר. זה נכון גם כאשר נדרש האדם הפשוט לשפוט את השופטים, כלומר את יושרם, מקצועיותם ואמינותם של אלה שמופקדים על מערכת המשפט בחברתו.

השיפוט הנכון האופייני למי שאינו שופט מקצועי לוקח בחשבון גם את ידיעתם של בני אדם מומחים ממנו. כל אדם בוחר דרך קבע בכאלה שיודעים יותר ממנו בתחומים שבהם הוא נזקק לבצע החלטות. רבים הם תחומי החיים שבהם נדרש אדם לידיעתם של בעלי ידע רב משלו – והוא זה שבידו ההחלטה במי מבין בני האדם יבחר כדי להסתמך על שיפוטם. זהו ביטוי של הצורך היסודי האנושי של כל אדם לשפוט את כל מי שעוסק בעניניו ובכלל זה את שופטיו. כך, למעשה, בכל פעם שזקוק אדם לחוות דעת מקצועית בתחומים כמו רפואה, כלכלה או חינוך, בכל פעם שהוא רוכש מוצר שאחרים מייצרים ובכל פעם שהוא זקוק לשירות, אם וכאשר ניזוק או מתקלקל אחד מהמכשירים והכלים הרבים שבהם הוא משתמש בחייו, פונה האדם אל מי ששיפוטו יכול, לדעתו, להועיל לו.

צורך שיפוט טבעי זה, אשר אינו תלוי בסמכות חיצונית כלשהי, עשוי להיות גורם חיובי או שלילי, בהתאם ליעילותו של השיפוט האישי בהקשר חברתי נתון, אך אין להתעלם מקיומו כגורם הקובע את אופיה של חברה. השיפוט האנושי הפעיל המקיף את הציבור כולו הוא זה שיקבע אם יהיה מדובר בחברה אלימה, נחותה, אשר אנשיה ייצאו לרחובות או לשדה הקרב כדי לפעול באלימות נגד כל יחיד או קבוצה בעקבות כל הסתה גסה – או אם יהיה הציבור הזה גוף שקול ונבון, אשר יפעל רק מתוך אמון בממשל שימסור את זכויות השיפוט וסמכויותיו לשופטים מומחים, אשר יבססו את שיפוטם על צדק, שכל ואמת.

נתונים נוספים