כנגד השקר

כנגד השקר

"ידיך מגואלות בדם" אמר ח"כ בראכה לשר דיכטר, לאחר שזה ביקר את השתתפות הח"כים הערביים בהלוויית ג'ורג' חבש בשבוע שעבר. אמירה זו ואחרות, המציגות את פעולות ההגנה של מערכת הבטחון בישראל כאילו הן מעשי רצח – ומאידך רבות תואמות, המתייחסות למעשי הרצח והפשע של אויבי ישראל כאילו מדובר בפעילות הירואית והומנית – נותרות ללא מענה הולם מצד הממשל הישראלי.

נראה שהעומדים היום בראש מדינת ישראל אינם מודעים למלוא משמעותה של המלחמה העזה המתחוללת מסביבנו בנסיון להציף בנהרות של שקר את תל האמת שעליו נשען כל חוסננו המוסרי: האמת שכנגד מתקפה רצחנית, פושעת ובלתי מוסרית בת דורות, שמנסה למוטט את מוסריותו של המבצר הישראלי, תוך הפרת כל הסכם, הבנה או אמנה מקובלים על ידי האנושיות, מצליחה מדינה זעירה זו להתמודד באופן מוסרי כאשר היא שומרת על טוהר מלחמתה ואינה מתפשרת עליו.

ראש החץ המופנה נגדנו על ידי אויבינו הוא השקר הגס, הקושר את פעולות ההגנה שלנו לאי מוסריות; בצורות רבות ומגוונות שומעים אנו שוב ושוב כי אנחנו רוצחים, כי ידינו מגואלות בדם וכי עוברים אנו על ה"לא תרצח", שלא רק שהוא מקור חוסננו הנצחי, אלא שאויבינו הם המפירים אותו שוב ושוב כשגרת חיים וכדרך מקובלת לפעולה. הם, המכבדים מדי יום ולאור השמש את הרוצחים, ממשיכי דרכם ותומכיהם בכל אתר ואתר, לא רק מאשימים אותנו ברצח אלא גם פועלים כדי להשכיח מאיתנו את טוהר כפינו.

לא פחות מחשיבות ידיעתנו את מוסריות מלחמתנו אסור לנו להשלים עם הנסיונות החוזרים ונשנים מבית ומחוץ להמעיט במוסריותנו, לשחוק אותה ואף להציגה כשקר – ובמיוחד לא כאשר מדובר בבוגדים מבית, המנצלים את חפצנו להיוותר בחיים בכדי להציגנו כמפלצות – ובדרך מעוותת זו אף להביאנו להעריך ולהעריץ את רוצחי ילדינו.

כפי ששום יהודי אינו יכול לראות את עצמו ככזה אם חסר הוא את ההכרה בסבל שנשאו דורות העם עד שהגיעו הלום, אסור למי שרואה עצמו כמייצג את ישראל לשתוק אל מול כל נסיון לתת כבוד למי שעל ידיו דמם של ישראלים ובפיו שירת הלל למרצחיהם. אם בראש מדינת ישראל נמצא אדם בעל שיעור קומה מוסרי של ממש שומה עליו להגיב באופן נחרץ כנגד כל מי שהיה מביע תמיכה כלשהי במחבל רוצח – והוא היה דואג שיוענשו בכל חומרת הדין, בהתאם למידה שבה יכולתו מאפשרת לו.

מדינת ישראל מעולם לא היתה צריכה למחול על פשעי דמים שבוצעו נגדה. מעשי מחילה אלה, משנעשו, הובילו רק לעוד ועוד מהפשעים המחרידים שבוצעו נגד אזרחיה – וזה עוד לא נגמר. אך לא די בכך שמעשי רצח החפים לא תמו, הולכות ומתגברות ההאשמות המכוונות נגדנו, בני העם היהודי ומציגות אותנו כשופכי דמים. לכן, לפני כל פעולה אחרת, הפעולה הראשונה שלנו צריכה להיות ההצהרה על האמת כנגד השקר: העלאה על נס של העובדה שכל לוחם ישראלי האוחז בנשק – שכל שותף למלחמתו של עם ישראל - הוא חבר בארגון מוסרי ואזרח באומה מוסרית – ושישראל וצבאה מעולם לא יהיו שותפים במודע ובבחירה למעשה רצח. שבניגוד למה שהוא דרך מלחמה של שגרה שבה נוקטים אויבינו, העוסקים בנסיונות של רצח ושפיכות דמים מדי יום, היהודי לעולם אינו רוצח.

נתונים נוספים