שיילכו לעבוד! ב

שיילכו לעבוד! (ב)

הפקיד הממשלתי? אתה לא מתכוון באמת שזה מי שבגללו אנו נמצאים בבוץ.

דווקא כן.

מה, אתה מתכוון לכל הפקידים?

בוודאי שלא. ברור לנו שרבים מאנשי הממשל עושים עבודה קשה וחשובה. אבל זהו מיעוט יחסי – וזאת מכיוון שהשיטה הישראלית בנויה כך שעל כל אדם יצרני, המקבל שכר ביושר עבור עמלו, אתה מפרנס מספר גדול ביותר של טפילים, החיים על חשבונך.

ואיך ניתן להבדיל ביניהם?

זהו, שהעסק מבוסס על כך שהאזרח פשוט אינו יכול להבדיל.

אבל הרי זה צריך להיות די פשוט לראות מי עובד ומי לא...

באמת? אולי אתה מתכוון לכך שזה פשוט לדעת מי הולך לעבודה ומי לא – או מי מקבל שכר ומי לא – אבל לא ממש לדעת מי מבין אלה באמת עובד.

למה אתה מתכוון?

לכך שיש ברשימת מקבלי השכר, ההטבות והמשאבים הציבוריים מספר רב של בני אדם פעילים, נמרצים ומלאי התלהבות, אשר אינם עובדים באמת.

אינם עובדים באמת?

לא אם ב"עבודה" אתה מתכוון ליצרנות, עשיה והבאת תועלת אמיתית.

תסביר.

הענין הוא כזה: רבים הם בישראל האנשים המאיישים את משרדי הממשלה. רבים ממשרדים אלה, אשר מספקים לאזרחים שירותים מאז קום המדינה, מבוססים על משאבי הציבור מבלי שנשאל זה לרצונו בהם ומבלי שיהיה בקיומם משום הכרח. מדובר במשרדים שבהם עשרות אלפי תפקידים שאין בנמצא שום דרך להוכיח שהם אכן מועילים לציבור – אך ברור שהם מקשים עליו במשאם התקציבי.

יש לך דוגמאות?

בקלות: כל משרדי הממשלה המספקים שירותים שניתן היה להשיגן בשוק הפרטי, כמו תחבורה, שיכון, תיירות, חינוך ודואר – וזוהי רק ההתחלה. כי כל המשרדים האלה, שפועלים כמונופולים לא יעילים, מבצעים פעולות שיכולות היו להתבצע על ידי האזרחים עצמם בשוק חופשי, ללא שום צורך בסיועו של הפקיד הממשלתי.

אך האם אין אתה קצת כוללני מדי וגורף במסקנותיך? האם אין רבים מן הפקידים הממשלתיים העובדים במשרדים אלה ממלאים תפקידים חיוניים?

אינני מכחיש זאת. ברור גם שפעולות רבות מאלה שנעשות על ידי הממשלה מועילות ונחוצות – כמו, למשל, השירותים הניתנים לאזרח בתחומי הבטחון. אך בצד מה שברור כי יש בו תועלת לאזרחים, יש מספר עצום של פקידי ממשלה, תחומים ונושאים הממומנים באמצעות המנהל הממשלתי והמשאבים ציבוריים שיש בכלל ספק לגבי מידת התועלת שיש בהם לציבור, במיוחד כשלא ביקש אותם כראוי, כלומר כמו צרכן בשוק חופשי.

תן כמה דוגמאות לכאלה.

ניקח, למשל, את האגודה לשלום הילד. באיזה ילד בדיוק מדובר? או את המועצה למניעת תאונות דרכים. איך ניתן לבדוק את יעילותה? ושאר האגודות למען הצרכן, למען החסה בשטחים, למען השלום, האושר הציבורי ואיכות החיים. אלה ורבות אחרות, המצהירות על מטרותיהן בסיסמאות שכל אדם יסכים עימן, נהנות מהזרמות משאבים אדירות, והפועלים במסגרתן מקבלים מקופת המדינה דרך קבע אמצעים, תקצוב ומימון - ואין שום דרך מעשית לבדוק את תרומתן האמיתית.

אז מה אתה אומר? שכל אלה אינם בעלי רצון טוב, כוונות טובות ויכולת עבודה?

לא. מה שאני אומר זה שאין די בכוונות טובות כדי להצדיק קבלת משאבי ציבור. זה בכלל לא משנה מה כוונותיהם, אלא מה יכולתם האמיתית. אלה שפועלים בשירות הממשל שלנו ועושים לילות כימים כדי להעניק לנו מכשרונם ירוויחו יותר אם יעשו זאת בשוק החופשי ולא במשרד הממשלתי. זה צריך להיות ברור כי פעולה שנעשית על ידי פקידים ממשלתיים תהיה תמיד פחות יעילה מזו הנעשית בשוק החופשי, אפילו אם תיעשה על ידי אותם אנשים עצמם.

את זה אתה חייב להסביר לי.

זה צריך להיות ברור לך שעדיף שאיש המקצוע המשרת אותך לא יכפה עצמו עליך.

הגיוני.

אם יבחרו פקידי הממשלה ואנשי הארגונים הרבים הנתמכים על ידך בתוקף החוק הכפייתי לפעול למענך בשוק החופשי הם לא ייחשדו בכך שהחוק מגן עליהם מפני עמידה בתנאי השוק החופשי ולפיכך בחוסר יעילות. כך הם גם לא יסייעו למי שבשל חוסר יכולתו לפעול כיצרן חופשי מתחבא בחסותה של סמכות שבאמצעותה הוא כופה את עצמו על האזרח.

אבל אתה אינך יכול להכליל את כל עובדי הממשל תחת הכותרת של חוסר יעילות!

בוודאי שלא. יש רבים מהם שמוכיחים יעילות רבה, אם כי לאו דווקא בתחומים שבהם הם פועלים.

למה אתה מתכוון?

לכך שרבים מהם עוסקים במשך שנים רבות בהצלחה רבה בהונאתו של הציבור כולו.

ממה אתה מסיק דבר כזה?

מעצם העובדה שכה רבים מהאזרחים עדיין סוברים שהפקיד הממשלתי הוא הפתרון לכל בעיה, על אף שאל מול בלון ההוצאה הציבורית ההולך ומתנפח אין אנו רואים גדילה של איכות החיים המובטחת לנו על ידי הממשל. שלא לדבר על כך שמקבלי השכר הציבורי חודרים יותר ויותר לחיינו, מטרידים את שלוותנו ובתחומים חיוניים רבים, שעבורם הם מקבלים משאבים, הם אינם עומדים בהתחיבויותיהם. מחדל כזה לא היה מחזיק מעמד בשוק חופשי, וקיומו היום נסבל רק בשל כך שאין האזרח רשאי לפטר פקידי ממשלה.

יש לך דוגמה מסוימת להמחשת הנושא?

בוודאי. תראה מה קורה עם התקפותיו של האויב על אזרחינו, אשר נותרות ללא תגובה הולמת. אתה מתאר לעצמך ששירות הגנה פרטי הפועל תמורת תשלום היה נותר על כנו במצב שבו הוא אינו עושה ככל שביכולתו להשמיד את האויב? הרי בתנאי שוק חופשי הוא היה מוחלף תוך זמן קצר בארגון יעיל יותר.

יש בזה משהו... אך הרי אינך יכול לשלוח הביתה את כל פקידי הממשל, מבלי להבדיל בין טובים לרעים.

נכון, כי, כפי שאמרתי לעיל, אינך יכול להבדיל ביניהם כבר. כי ליד כל אדם יצרני, המרוויח את לחמו ביושר, "מסייעים" אוכלי חינם שנראים כלפי חוץ בדיוק כמוהו.

אז מה אנחנו יכולים לעשות?

לומר לכל אלה שאנחנו יודעים את הסוד ושכדאי שיבדקו את עצמם כמה שיותר מהר.

מה אתה, בעצם, אומר?

אני אומר שבתוך המגזר העצום הזה, הגדוש בפועלי כלום ועושי מאומה על חשבוננו, אין אנו יכולים לדעת אם המימון למשלחת האקדמית הישראלית לכנס הבינלאומי בנושא הקיפוד המצוי היה מוצדק, במיוחד עם הוצא מכיסו של משלם מסים קשה יום המתקשה לגמור את החודש. הגיע הזמן שהפרופסור הישראלי בעל השם העולמי בתחום הקיפוד המצוי – ואלף חבריו באקדמיה ובמחקר – ישכנעו את משלם המסים הזה שיש הצדקה לכך שהוא מממן אותם.

ואם הם לא יצליחו לשכנעו?

אז שיילכו לעבוד.

 

נתונים נוספים