אובייקטיביות חוקי אלוה

אובייקטיביות חוקי אלוה

התנגדות החילוני לחוקי הגיור היהודיים ונסיונם לתת גיבוי חוקי גם להליך הרפורמי של הגיור מסגיר לא רק את מחשבתו - שהוא רואה הפרדה בין המהות היהודית למה שהוא מציאותי ולמדעי - אלא יותר מזה: שהוא סובר כי מדובר בהסכם חברתי וזו רק שאלה של הלחצים ה"פוליטיים" הנכונים מתי יסכימו הדתיים לשנות את ההסכם שלהם ולעשות את חוקיו קלים יותר.

מול החילוני ניצבת בענין הזה השקפה דתית המציגה את הנתונים הנדרשים לצורך היות דתי כבעלי מעמד מציאותי שאין אפשרות לשחיקתו. את כל הענין ניתן היה להסביר בדוגמה קלה מתחום הרפואה, למשל: מה דעתך לארגן הפגנה כנגד הרופא של הילד שלך בכדי שישנה את הדיאגנוזה שלו כך שתצטרך לתת לו פחות תרופות...

ביום שבו יבין החילוני כי ההשקפה הדתית רואה את דרישות הדת כחלק מחוקיה של מציאות אובייקטיבית יעברו הויכוחים בנושא לפסים מדעיים, כראוי, ולא מדיניים.

נתונים נוספים