אלוהיות האהבה

 

אלוהיות האהבה

אחד מהמאפיינים החזקים ביותר של המין – ואחד הדברים שמבטאים את אלוהיותו במובן של האחדות שיש בו, הוא העובדה שבמעשה המיני מתאחדים ההנאה האישית של היחיד עם גרימת ההנאה לאדם אחר כמהות בלתי נפרדת.

דרך המעשה המיני ניתן לראות את העקרונות האלוהיים-מטפיסיים של כל צורות הבריאה-יצירה במציאות ולהבחין ביסוד הסחר-ידידות-שיתוף שבהן. זה, כמו שאר צורות הנתינה שכל אדם אוהב לבצע, מייצגות בפעולה מעשית את העקרון המטפיסי של תואם עניני.

בהקשר זה מבטא מעשה האהבה את הדרך שבה ההנאה האנוכית שמשיג היחיד למען עצמו משתלב באופן מלא עם הסבת הנאה לאחרים וגם - בשל העובדה שמעשה זה הוא הגורם ליצירת ילדים – את היותה של הפעולה שבה משתתפים יותר מאדם אחד כדי להשיג את הנאתם היחידאית המפתח לפעולת הגדילה הקבוצתית.

נתונים נוספים