אלוהים ומציאות

 

אלוהים ומציאות

כשאין אדם מבין את הרעיון שאלוהים הוא המציאות אז לא רק שהוא איננו מבין את מושג האלוהים - הוא גם איננו מבין את מושג המציאות.

מושג האלוהים נותן עומק למושג המציאות - את העומק הנכון, העומק המציאותי: מושג האלוהים מכניס "מוצא" למקום שבו היה רק "נמצא" ובכך מוסיף למטבע המציאות את הצד השני שלה.

צד שני זה הוא הצד הפעיל, ההופך את המציאות למהות רוחנית, חיה, בניגוד לצד החמרי, הנמצא, אשר מייצג רק את הצד הסביל.

נתונים נוספים