אלוהים כרוח העולם

 

אלוהים כרוח העולם

כי להבין משפט זה יש צורך בהבנת המושג "רוח". מושג זה ניתן להבנה בפילוסופיה כ"מטפיסי" או כמה שהוא "מופשט" ובהקשרים אחרים, במיוחד כשמדברים על רוח העולם, כ"מה שעומד מאחורי הדברים" או "מאחורי הנצפה" או "מה שאיננו חמרי" או "מה שפועל" (אם האדם תופש שהחומר, בהגדרה, איננו פועל) או - ולצורך זה כבר יש צורך בידיעה קודמת או, לפחות, בהסכמה על "מה שיוצר את החומר".

כל מה שאיננו חמרי הוא רוחני וכל הרוחני הוא אלוהים. הרוחני איננו נצפה על ידי החושים אך נחווה באופן ישיר על ידי האדם בשתי צורות: כרוח וכחומר. כרוח, האדם חווה את האלוהות באופן פעיל בעצמו בעצם היותו פועל, כחווית מה שהיהדות קוראת "חלק אלוה ממעל", כלומר: כבוחר, כמניע, כמשפיע, כמשנה, כיוצר וכמשתתף בפעולת העולם.

כחומר, האדם חווה את האלוהות באופן סביל בהיותו נפעל, כגוף, כמונע, כנדחף.

כמו שגופו ורוחו של האדם הם היבטים של אותה מהות, אך רוחו היא החלק הפעיל של מהותו, כך אלוהים והעולם הם הרוח והגוף של אותה מהות, כאשר אלוהים הוא הכוח המניע והפועל אשר יצר, יוצר וייצר את כל מה שקיים והעולם הוא הגוף, המושא הנפעל של פעולתו.

נתונים נוספים