אלוהים כתלמיד

 

אלוהים כתלמיד

האמירה שאלוהים היה בורא עולמות ומחריבן עד שהגיע לעולם הזה הוא דרך אחת לומר שגם האלוהים עבר תהליך של הכרה במציאות.

הסיפור המטפיסי המעורב בכך הוא: התיאוריה מתאימה עצמה לעובדות = למידה.

למידה הוא שמה של עלילה המטפיסית הקוסמית - צורות שונות של הגעה לידע, צורות שונות של ידיעתיות = אובייקטיביות = מציאות.

מכיוון שלימוד האל את העולם נעשית כאשר הוא הינו העולם, ניתן לראות בכך לימוד עצמי שקרוב במהותו ללימוד העצמי שלומד אדם את אישיותו שלו באמצעות העולם, כאשר העולם הוא המורה האישי שלו.

נתונים נוספים