אלוהים מציאותי

אלוהים מציאותי

את אלוהים לא מצאתי כמהות חדשה שלא ראיתי במציאות אלא בראיה חדשה ובאמצעות מילה שהכרתי אך מעולם לא הבנתי של מה שתמיד ראיתי במציאות. המציאה הזו נעשתה על ידי פירוש חדש של מלה ועובדות שידעתי, אך מעולם לא הבנתי - והפירוש החדש ערך סדר הגיוני יותר בין הדברים ונתן הסברים טובים יותר לדברים שהכרתי במציאות.

לגבי דברים רבים במציאות שהכרתי, נתנו מושג האלוהים ורבים אחרים ממושגי הדת לא רק הסבר טוב יותר אלא אף הסבר יחידי, שכן הם לא היו מוסברים כלל לפני כן, שלא לדבר על כך שההסברים שהכרתי הביאו אותי לחשוב שמדובר בטעויות במקרה הטוב: במקרה הרע שהיה מי שכיוון אותי למצב שבו אחשוב שהמלים שהכרתי מצביעות על רוע, כשלים הגיוניים ודברים שאינם עולים בקנה אחד עם השכל והמציאות.

מה שהיה חדש לא היה בגדר של רעיונות, מלים ועובדות שלא הכרתי בכלל, אלא בגדר של סדר חדש, אשר העניק משמעות הגיונית למושגים, רעיונות, מלים ועובדות שהכרתי כבר; בדת מצאתי ידע, ידע רב ביותר, לגבי דברים רבים שלגביהם לא מצאתי שום הסבר מניח את הדעת - אם בכלל - לפני כן. ידע זה השתלב לכלל אחדות עם הידע הפילוסופי שסופק לי לפני כן.

הבנה חדשה זו לא סתרה את הבנת המציאות שלי או מיעטה אותה אלא חיזקה והגדילה אותה. במובן זה הוסיף הידע החדש שנתגלה לי על תחושת ההרמוניה שהיתה לי כבר ביחס למציאות, תוך הכנסת מושגים שהיו חסרי מקום לפני כן לתוך העולם החדש. כל תפיסת המציאות שלי הועשרה באמצעות הבנת מושג האלוהים לא כמה שסותר את המציאות אלא כמה שמשלים אותה. מה שבמיוחד עשה את ההבדל היה הכרתי במציאותו של האל, אשר איפשרה לי להבין את המציאות ואת העולם בצורה טובה יותר.

נתונים נוספים