אלוהים של השכל הישר

 

אלוהים של השכל הישר

רוב בני העולם המאמינים באלוהים ובקשר בינו לבין כוחות הטבע אינם, כפי שמנסים להציג זאת, טפשים או בורים, אשר תפיסתם זו משוללת יסוד. הם מבינים את המציאות – ואת מושג האלוהים – בצורה מסוימת שהשכל הישר מצדיק אותה באופן יסודי.

הגישה השכלתנית שבה מדובר יוצאת מתוך הנחה אינטואיטיבית שסביר יותר שיש סדר, מטרה וכוונה בעולם מאשר אקראיות – ושמושג האלוהים מבטא ערכים אלה.

מבחינה זו רוב בני האדם שמניחים שיש בנמצא אלוהים אינם מחזיקים דווקא, בהקשר זה, באמונות דתיות סדורות, אלא בהערכה כוללנית, שיש אשר יראו בה לא יותר מאשר הערכת הסתברויות, הנעשית לרוב על ידי השכל הישר.

מבחינה זו, יכול אדם לראות את קיום האל אף אם אין הוא יכול להציע לו הוכחה על יסוד תפיסתו החושית כמהות שמאושרת על ידי השכל הישר ככזו שיש לה מעמד שווה-ערך לפחות למהויות כמו אהבה, מחשבה או תיאבון שכל אדם מכיר בהם על אף שמעולם לא פגש בהם בחושיו.

נתונים נוספים