אני ד' אלוקיך

אני ד' אלוקיך

את הדיבר הראשון ניתן להבין גם בדרך הבאה: אני = ד' אלוקיך. לכאורה, מדובר במשוואה שבה המושג "אני" הוא האל.

הקורא את דברי אלוהים, הנאמרים בגוף ראשון, איננו יכול שלא להזדהות עימם. בדתות האחרות המוכרות לנו אין תצוגה כזו של אמירה ישירה של האלוהים אלא מגוף שני ומהעברה של צד שלישי.

כאשר אדם שקורא את הכתובים מזדהה, אפילו חלקית, עם האל - הוא האל. באופן זה, חווה הקורא, ילד או מבוגר, את חויית ההכרה העצמית וההגדרה העצמית של בורא העולם כיחיד.

נתונים נוספים