בנק אלוהי

 

בנק אלוהי

מכיוון שאלוהים מייצג את הצדק, הוא אינו מעניק עזרה לא מורווחת אלא מדוייק בחשבונות. אך מכיוון שכאשר האדם נולד הוא אינו מסוגל לשלם עבור מה שהוא מקבל, יש לו אצל האל חשבון אשראי שמאפשר לו למשוך את מה שמאפשר לו לחיות.

נתונים נוספים