הבוחר

הבוחר

אחד משמותיו-תאריו של האל הוא "הבוחר"; זה מתייחס לאחת מן הדרגות השונות של הופעות האל במציאות. למעשה מדובר באמירה בעלת משמעות מטפיסית, כי הבחירה היא מאפיין של יכולת בעלת מעמד רוחני שנוגע למכלול המציאות.

כפי שבמציאות יש הפרשי דרגה בין חלקי המציאות, אשר לכל אחד מהם אפשרות להביע את אחד מיכולותיו של האל, מהווה האדם את חלק העולם המובהק ביותר שבו בא האדם לידי ביטוי – וגם הוא, כעולם מלא, מורכב מאיברים שביניהם יש עדיפות לחלק על גבי חלק אחר.

כשד' מבטא עצמו דרך בני אדם ניתן לראותו בא לידי ביטוי במיוחד ברמה שבה הם מיישמים את חופש הבחירה שלהם. באדם ובעולם, ד' בא לידי ביטוי באדם קודם כל ככוח הבחירה, שהיא יכולת העשייה היסודית, המתחילה בשכלו.

נתונים נוספים