חלק אלוה ממעל

 

חלק אלוה ממעל

משום ש"אל" מגלם יכולת, כוח פעולה – ואלה נמצאים בו במצב שלפני הגשמה – הרי במושג "אל" אנו קוראים למה שעתיד להיות יש מציאותי.

במונחים אנושיים, זהו החלק החושב לפני שהוא מיישם - המחשבה. המחשבה או הרעיון, לפני יישומה, היא האל, היא היכולת, היא החוק; ברור הוא שלא נקרא יכולת למה שאיננו יכול לבוא לידי יישום, שלא נקרא פוטנציאל למה שאינו יכול להתממש כנמצא ולא נקרא רעיון טוב למה שלא ניתן לבוא לידי ביטוי במציאות כמהות מציאותית.

מאידך לא נקרא באף אחד ממושגים אלה, אשר מציינים את מה שיכול להיות, למשהו שכבר קיים ונמצא במציאות לאחר שהוגשם והפך חלק מן העולם. אנו לא נעשה זאת לא רק בגלל שמדובר במה שקיים כבר בהווה ומושגים אלה מתייחסים לעתיד אלא בעיקר בגלל שהם רוחניים ומה שכבר הוגשם הוא חומרי לפחות בחלקו.

נתונים נוספים