יחיד ורבים בהוויה

 

יחיד ורבים בהוויה

התקרבות להשגת האלוהים היא ההתקרבות להשגת מה שיכול להיות וכמה שיותר יביא האדם את עצמו לתפוש את מה שיהיה או, במלים אחרות, את היחס בין מה שהיה, הווה ויהיה, כך יקרב את עצמו להבנת מושג האלוהים.

אלוהים הוא אחדות של כוחות, יחידה הכוללת את כל הכוחות המורכבת מהם – וגם את אחדותם, המבוטאת בעצם העובדה שמדובר ברבים שאליהם מתייחסים בלשון יחיד.

כוח – אל – הוא היכולת לבצע פעולה, היכולת לפעול, כלומר: בהגדרה, מהות שאינה קיימת כיש חמרי, מכיוון שחומר זה מה שיש בעולם (ויש הוא מה שקיים עכשיו) ואילו יכולת מתייחסת למה שיהיה בעתיד (אף כשאנו אומרים "היתה יכולת").

נתונים נוספים