מושג האל וקיומו

מושג האל וקיומו

יש להפריד בין הדיון במהותו של מושג האל לבין מהות האל, כי מושג האלוהים שונה מקיומו; המושג מאפשר תפישת מציאות כמהות בעלת תכונות רוחניות, ולכן יש מן החיובי בנסיון לתפוש כך את המציאות גם לפני בדיקת קיום האל או כל סוג אחר של מחוייבות דתית.

מבחינה מושגית, הכחשת האלוהים היא הכחשת מושג האלוהים. משמעותה של הכחשה זו ביטול האפשרות להשתמש בידע שמושג זה מאפשר. בשל היותו של מושג זה מושג יסוד בהבנת המציאות, העולם, החיים, האדם והיחסים ביניהם, הסיבות להחזיק בו ו/או להבין אותו ו/או להאמין בו ו/או להשתמש בו הן, למעשה, תשתית הנפש האנושית. לעומת זאת, הדוחים את הכנסתו לשימוש פועלים כמשרתי הכוחות הפועלים נגד הידע המושגי האנושי, נגד הקדמה האנושית - ובעיקר נגד תפישת האחדות שלפני ההפרדה המקובלת כאפלטונית.

היוצאים במוצהר נגד מושג האלוהים מסרבים, למעשה, לבדוק את האפשרות החיובית להשתמש בו. כך הם מסתבכים בסתירה כי כשהם יוצאים נגד המושג הם טוענים כי הם מבינים אותו - כי הם חייבים לקבל אותו במידה מסויימת גם כדי לסתור אותו, אך מאידך הם מסרבים לקחת אותו ברצינות וכך הם "זוכים" לרע שבשני העולמות: מחד אין הם משכנעים אלא את המשוכנעים, כלומר את אלה שמעולם לא לקחו ברצינות את מושג האלוהים – ומאידך הם מחמיצים את האפשרות להפיק ערכים חיוביים כלשהם מהמושג, במידה והמחקר יראה שיש בו כאלה.

נתונים נוספים