מושגי האל והאמונה

 

מושגי האל והאמונה

 

הנחות היסוד המקובלת על אזרח ההווה הלא-דתי לגבי מושג האל הן:

א. האל הוא מהות במציאות.

ב. אין לקיום האל עדות מוחשית במציאות.

ג. האנשים מחולקים למאמינים באל וללא מאמינים בו.

כתוצאה מהנחות כלליות אלה, רואה עצמו האדם הלא דתי כמי שמושג האל איננו קיים בעולמו. בנוסף לכך, כל אימתי שעולה לפניו הדיון בנושא האל, הרי בגלל הנחות היסוד הללו הוא סבור שמדובר במהות שאין לקיומה עדות ישירה, שהוא איננו מכירה, שהיא בלתי מוחשית, ושהוא יכול שלא להאמין בה.

הוא טועה מכיוון שההנחות לעיל אינן מדויקות. נכון הוא שחלק מן הדתות מטיפות להנחות אלה ונכון הוא שחלק מן התפישות הדתיות מאשר אותן, אך קיימת גם אפשרות אחרת, הבאה לידי ביטוי בתיקון ההנחות הבא:

א. האל איננו מהות במציאות. מהות במציאות היא חלק מן המציאות וככזו היא איננה יכולה להקיף את כל הקורה במציאות. הטענה שגלומה במסורת היהודית היא שהאל מקיף את המציאות כולה, שהוא אחראי לכל מה שקורה במציאות ולפיכך צריכה תפישתו להיעשות בבת אחת לגבי כל מה שקורה במציאות. כך או כך הוא איננו חלק מן המציאות אלא, למעשה, כולה.

ב. מכיוון שהאל איננו חלק מן המציאות לא תיתכן עדות מוחשית לקיומו כחלק מן המציאות - ולא במובן זה שהחושים יתקלו בו כבמהות, מכיוון שהחושים מכירים בעדויות של חלקים מן המציאות, אך, למעשה, מכיוון שהאל הוא כל המציאות, כל מה שהחושים תופשים הן עדויות מוחשיות לקיומו. בנוסף לכך מהווים גם החושים חלק מהמציאות ולפיכך חלק מהאל עצמו. גם עובדה זו סותרת את יכולת החושים לתפוש את האל, שכן אין החושים יכולים לתפוש את עצמם.

האדם מאחד בתודעתו את חלקי המציאות שבהם הוא פוגש, אך מכיוון שמדובר באיחוד הגדול ביותר, בשלם כולו, הרי החושים הם חלק ממנו כי החוש הוא מה שמקשר בין החש והמוחש ואילו המציאות היא כל מה שקיים – החש, התחושה והמוחש גם יחד.

ההבדל בין בני אדם איננו בין מאמינים ללא מאמינים אלא בין מאמינים באל אחד, שהוא הכל, לבין עובדי אלילים, המאמינים בחלק מן המציאות.

לצורך הבנת הדבר יש לצאת מן ההנחה שמבוססת על הגדרה מיוחדת של אמונה, המייחסת מצב של אמונה לכל בני האדם; לפי זה, כל בני האדם מאמינים – גם אלה שלא רואים את עצמם כמאמינים. השאלה, על כן, היא במה מאמין כל אדם?

כאמור, אלה המוגדרים כעובדי אלילים מאמינים בהיבט אחד של המציאות ולא בהקשר המלא של הקיום. האתיאיסט הוא בד"כ עובד אלילים. עובדי האלילים, הסטורית ועובדתית, נטלו היבט אחד של המציאות, הוציאוהו מהקשר ותלו בו את קיום כל שאר הקיימים כעיקר.

נתונים נוספים