מעשה האמנות של אלוהים

 

מעשה האמנות של אלוהים

כשמסופר בתורה כי אלוהים הקשה את לב פרעה או נתן כוח בלב אברהם משמעות האמירה היא, למעשה, מסירת ידע לגבי תהליכי טבעו וכוחותיו הפנימיים של האדם. תיאור המעשה האלוהי חושף, מבחינה מעשית, את האפשרויות הגלומות ברוח האדם, כלומר במונחים של עובדות, שגם מייצגות אמת במובן של מה שהתרחש וגם את העקרון שמאחוריהן, במובן שבו כל עובדה מייצגת גם עיקרון שממנו ניתן ללמוד. הבנה מסוג זה היא משמעות תפישתנו הרוחנית האנושית.

עובדה זו איננה מובנת מאליה מכיוון שיש במציאות האנושית תפישה מיסטית לגבי האל. יש גם צד אחר למטבע זה והוא המחשבה שבגלל שאנו יודעים משהו מנפשם של בני אדם רבים, אנו חושבים שאנו מסוגלים לדעת גם את נפשו של אדם מסויים שאיננו מכירים ואם מישהו מערער על "ידיעה" זו נראה בכך ערעור על עובדה וזאת בזמן שאין לנו יכולת אמיתית לדעת את המהלכים הפנימיים של האישיות היחידה...

במובן זה רק התנ"ך יכול לשמש כמקור אמין להבנת נוסחאות הפעולה של הפסיכולוגיה האנושית. כפי שהדברים מובאים בתנ"ך, מגלם האל בפעולותיו את הענינים היסודיים של האדם - וגם אם כישות האדם מהווה מהות שונה ממנו לחלוטין, עדיין יש במסירתו של האל מידע לגבי פעולותיו דרך ספרו משום חומר לימוד רב ערך לגבי הפעולה הנכונה בחיים. ככזה מהווה האל גם מדריך מוסרי חשוב של האדם, דרך פעולתו הוא.

אחד מרעיונות היסוד החשובים שעליהם מבוססת התורה היא הדגמה באמצעות פעולה, שמבצע האל כדי לבטא צדק. זהו, בדיוק, טבע המעשה אלוהי: להמחיש דברים באמצעות החומר או, יותר נכון, באמצעות הדבר עצמו. בכך פועל האל, למעשה, כאמן: זהו גם יסוד ההתעסקות באמנות, כי באמנות הדברים המוצגים עצמם ממחישים את הערכים הרוחניים הגנוזים בהם - ובאמצעות היופי ניתן להמחיש את הטוב.

עקרון העברת ידע אסתטית זו מובנית בטבע האדם ובה באה לידי ביטוי עובדת היותו של האדם אלוהי. האמן הגדול ביותר בין בני ישראל נקרא בצלאל ופרשנות יהודית גורסת כי שמו – בצל אל - מבטא את העובדה שיש בינו לבין האל קרבה רבה.

יש הרבה תחומים פרטיים שלפיהם ניתן לראות כי מירב הקידמה של האנושות נעשית על ידי המחשה בחומר של עקרונות מופשטים. הקוץ שבאליה הוא מהות כמו המדע המודרני שהנחות היסוד המופשטות שלו לא נלקחו עד לקצה המשמעות הרוחנית שלהם ולכן מתאפשר לכמות גדולה של בני אדם, שפוטנציאלית הם בעלי יכולת אינטלקטואלית גדולה להמשיך ולהחזיק בתפישה חמרנית-דטרמיניסטית של המציאות.

אלוהים מתגלה בכל היבטי המציאות, חמריים ורוחניים גם יחד. רוחנית, הוא בא לידי ביטוי בעקרונות היסוד, כלומר בפילוסופיה. חמרית, מתגלה אלוהים בפעולות הטבע. גם האדם מייצג דרגת מורכבות ואיחוד של שני יסודות אלה – וגם עיקרון ייחודי, שלפיו כל אדם יחיד הוא עולם מלא; משמע הדבר הוא שבכל אדם מתחברת לכלל יחידה אחת מערכת של כוחות מנוגדים ומתקיים בו מאבק כוחות התובע ממנו לשים השלמה ביניהם.

נתונים נוספים