תנועה אלוהית

תנועה אלוהית

אלוהים מסמל תנועה של דבר אל דבר אחר ואחדות תנועות אלה כהיבטים של מהות אחת.

תלמיד חכם מבטא את האוטונומיה האישית של הכרותיו. זה שפוגע באוטונומיה האישית שלו כיחיד פוגע באלוהים, כפי שזה בא לידי ביטוי בהשגותיו של התלמיד במציאות.

נתונים נוספים