אלוהים כמאחד

אלוהים כמאחד

לא רק שאלוהים – כפי שמודגש רבות בתמלילים המסורתיים - הוא אחד, שמעשיו הם בגדר איחוד ושלפיכך הוא מבטא אחדות הן במהותו והן בפעולתו, אלא שהוא גם מהווה בפועל גורם חינוכי המדריך את האדם לממש את כוחות האחדות שיש בו.

אלוהים מבטא במעשיו את אחדות הרוח והחומר, כלומר את היחס בין הכוחות היסודיים הפועלים במציאות לבין ההיבט המוחשי שלה, עולם החומר. לימוד מעשי האל מאפשר לראות את הכוח הפועל ולהתאחד עימו. האיחוד עם האל נעשה בכל צורת פעילות רוחנית אנושית שבני האדם מבצעים, ובמיוחד בתחומים כמו אמנות או ספורט שבהם, באמצעות פעולה בחומר, חש האדם את עצמו כאל בכך שהוא מבטא את העקרון הרוחני, המופשט, במציאות החמרית-פיזית.

כשצייר מצייר, הוא חווה את חויית המעצב, המחוקק, הבורא. בכל קומפוזיציה מבוטא עיקרון הנדסי, מתימטי, צורני כלשהו. בכך יש מסר ואמירה וידיעה ברמה זו או אחרת - וכל אלה הם מיסודות המציאות, הקושרים ומאחדים תדיר בין יסודות, חלקים ורכיבים לכלל שלמויות.

 

נתונים נוספים