ללא אלוהים

ללא אלוהים

לא רבים יודעים שבצד דתות שמושג האלוהים מהווה בהן אבן יסוד קיימות דתות שתפישתן משוללת כלל מושג זה ואין במשנתן כל קיום לאל. אך מעטים עוד יותר מעריכים כי תיתכן קיומה של דת ששמה לה למטרה להילחם במושג זה באותו כוח שבו דתות מסוימות נלחמות בקיומן של דתות אחרות.

סביר שחילוניות מסוג מסויים, המתייצגת לא רק כתנועה לא דתית, אלא כמגמה רעיונית אשר נלחמת נגד הדתיות הנפוצה המאמינה באל ונגד רעיון האל (לרוב תחת הטענה של אתאיזם) היא בדיוק חלק פעיל בדת מסוג זה, ששמה לה למטרה לסלק את האמונה באלוהים מן העולם.

דבר זה מקבל משנה חוזק אם לוקחים אנו בחשבון את העובדה שהרעיון האלוהי שלט עד נקודה מסוימת בזמן בהסטוריה האנושית באופן מלא לפחות מבחינה זו שהיתה תקופה שבה לא היה מצב של אי קיום הרעיון האלוהי אלא ויכוח לגבי זהותו המדוייקת. כלומר: שלמעשה הרעיון שאין בנמצא אלוהים הוא חדש יחסית ונברא יש מאין.

נתונים נוספים