מה זה GOD בעברית?

 

מה זה GOD בעברית?

בעמים דוברי האנגלית משתמשים במלה GOD כתרגום ישיר ופשוט של המלה "אלוהים", אך המלה/מושג "אלוהים" רחוק מלהיות ברור באופן חד-משמעי לדוברי עברית, כי הדרך שבה משתמשת היהדות בכלל והתורה בפרט במושג האלוהים מצביעה על כך שהוא איננו מובן בה כמושג כולל ומקיף-כל כפי שתופסת אותו הגישה המיסטית; לרוב מניחים הלא-דתיים כי הם מבינים את המושג בדרך שאיננה קרובה להבנתו של האדם הדתי את המושג, קודם כל מפני שאין הוא מבין אותו בדרך אחת.

קודם כל אין הגישה המקובלת בציבור רואה את אלוהים כמהות שקיומה חורג מן המציאות, כפי שיש המניחים כך מסיבות שונות. בתנ"ך, אגב, לא נאמר שאלוהים ברא את המציאות, מה שממנו ניתן אולי להסיק שהוא מחוצה לה, אך מעבר לעובדה שבריאת דבר איננה מחייבת הימצאות מחוצה לו (כפי שיצירת ילד על ידי אימו, למשל, נעשית על ידי יצירתה בתוך גופה) לא נאמר בתורה היהודית דבר על כך שאלוהים בורא אפילו את העולם, אלא רק את השמיים והארץ ועוד כהנה וכהנה.

באמירות רבות כמו "אלוהים אחרים" ו"הוא יהיה לך לאלוהים" מתבטא הרעיון שבעברית (או כפי שהיא נקראת במסורת ישראל "לשון הקודש") מהווה אלוהים תיאור של מצב קיומי או עובדתי אשר ניתנת לייחוס למהויות מציאותיות מוחשיות ובכלל זה בני אדם. ככזה ניתן לבחור להשתמש בו בלשון יחיד או רבים, נוכח או גוף שלישי ולהתייחס להיבטים שונים של רוח האדם כמשוייכים לו, כמו המלים "נשמה אלוהית" או "צלם אלוהים".

בהקשרים מסוימים ניתן להשתמש במושג זה גם כתיאור של מעמד או של תפקיד. בכל זה אין משום ביטול של התייחסות המושג גם למהות שבראה את העולם. ביהדות נהוג להזכיר מושג זה במסגרת אמירות כמו "ד' הוא האלוהים" שמהן ניתן להבין כי ניתן להוסיף גם ה"א הידיעה למושג ואז להדגישו ולהבחינו מאפשרויות אחרות שהן פחותות ערך או ידועות פחות ביחס אליו. דומה הדבר להדגשת היכולת המיוחדת של בורא העולם לעומת כוחות בריאה אחרים או יכולת בריאה אחרות, כאשר ה"א הידיעה – תוך התייחסות לכך שהמושג אל אומר כוח - מציינת שקיים בין האלוהים השונים אחד שהוא הגדול ביותר, המקיף ביותר והשליט על כולם – שהוא האלוהים שהיהדות מאמינה בו.

וקימים בתורה גם הקשרי שימוש של מושג זה המעידים על היותו מייצג תפקיד מנחה או שופט, כמו אמירתו של האל עצמו למשה רבנו לגבי אהרון אחיו "והוא יהיה לך לאלוהים". כך או כך לא רק שמשמעויות שונות אלה גורמות לביטול של דרכי הבנה רבות שלנו את המושג, לא ניתן להבין מהן מה בדיוק משמעות המושג GOD ועד כמה הוא תואם את המלה/מושג "אלוהים".

נתונים נוספים