בין איך ללמה

בין איך ללמה

מושג האלוהים הכרחי להבנת הדברים ביקום מכיוון שהבנה מתמצה במושגי אישיות ולא בעובדות חומריות, אנונימיות. אלה יכולות, במקרה הטוב, להסביר את פעולת איברי המציאות – אך לא את רוחה.

יש צורך במושג-על אישיותי כדי להבין למה ומדוע – כלומר להבין בהקשר של תכנון, תכלית וסיבה תבוניים שיכולים להיות שייכים רק לחיים תבוניים. מכיוון שאלה קיימים במציאות הכרחי שלצורך הסבר הכולל אותם יהיה צורך להשתמש במושגים מסוג זה להסבירם.

זה נובע מכך שלהבין במונחים של איך הוא משני ותוצר של הלמה והמדוע הראשוניים; האיך יכול לרדת רק לנבכי חומר העולם. אין הוא יכול לגעת בלמה שלו.

נתונים נוספים