ההבדל

ההבדל

יש להניח שהכרת האדם באל לא תופיע בשכל אלא בחווייה. אלוהים ימצא, כנראה, את מקומו בתרבות בנקודה שהשימוש בו יהיה הכרחי בכדי להבין דברים מסוימים ואולי בפרט ברמת החווייה. בהקשר כזה הוא יבטא את ההבדל הקיים בין ערך תזונתי לטעם, בין יחסים גיאומטריים ליופי, והוא גם כנראה זה שמבדיל בין מושגי המציאות ואלוהים.

נתונים נוספים