אלוהים המטפיסי

 

אלוהים המטפיסי

מטפיסית, כל מה שעושה לך אלוהים זה מה שאתה עושה לעצמך. זהו אחד ההסברים למעמד הגבוה שצריך לתת לאנוכיות כאבן יסוד של התנהגות האדם במציאות.

נתונים נוספים