עדויות לקיום האל

עדויות לקיום האל

מה שבו משתמשים לעתים קרובות כטיעון הראשי של האתאיזם, הפוסל את קיומו של אלוהים, הוא שאין בנמצא כל עדות לקיומו. אך במיוחד בהקשר היהודי, זה של מסורת ישראל, נכשל טיעון זה כבר ביסודו, כי בעצם העובדה שהיהדות מציעה את הרעיון שהאל ברא את העולם הופך העולם לעדות הראשית והגדולה ביותר לקיומו של אלוהים.

מדוע, אם כן, אין שומעים לרוב טיעון זה בהקשר זה ובמקומו נוטים שוב ושוב להסכים עם הרעיון של חוסר קיומה של עדות?

מכיוון שהלא מאמינים של תרבותנו אינם נוהגים לפנות אל היהדות כאל מקור אמין לצורך זה – ולמותר לציין כי תורת ישראל, שהיא המסמך הכתוב הראשון שבו מופיע האל שבו מאמינים בני שלוש הדתות של העולם הקרוב ובו מתוארים פעולותיו מתחילת בריאתו את העולם היא המקור המתאים ביותר לחקירה מציאותית של העובדות הנוגעות לקיומו.

לפיכך, אם האדם הלא מאמין החפץ בעדויות לקיומו של האל הוא אדם ישר, הוא יכול להסתמך על התורה לפחות כעל רשימה מפורטת של עדויות לקיומו של האלוהים. רשימה זו מאפשרת לו לבחון את האירועים המתוארים כפעולותיו של אלוהים מבריאת העולם אחד לאחד באם יש ביניהם טעות, סתירה או אות כלשהו של אי סבירות או עדות לדבר מה שאינו יכול להתקיים במציאות.

למותר לציין כי אין הדבר שווה-ערך להוכחה לקיומו של אלוהים, אך בוודאי שאין הוא שווה-ערך לחוסר גמור של עדות; חוסר כזה, אם היה, ראוי היה להביאנו למסקנה האתאיסטית. אך מכיוון שאין הוא קיים אין זה המצב – ויתרה מזו: אין המצב של ספר שלם שכולו מעיד על קיומו של אלוהים חסר ערך לגמרי.

ועוד: הטיעון האתאיסטי על חוסר בעדויות לקיומו של האלוהים חושף כשלון בהפקת עדות מסוג מסויים ביותר, המתאימה למגבלותיה של תפיסה ידיעתית אנושית מסויימת: חומרנית וחושנית. סוג זה של תפיסה אנושית מוגבל ליסודות חומרניים וחושניים בלבד, שרק את חלקם יכול האדם לתפוס בחושיו.

לפיכך מהווה חוסר היכולת לראות את המתואר בתורה כעדות מציאותית רק הצהרה אנושית על מגבלות הידיעה האנושית לפי האסכולה הידיעתית הידועה כחומרניות (מטריאליזם). אסכולה זו נכשלת בכלל תפיסתה לגבי רוח האדם, שכן היא מוציאה מכלל אפשרות קיום את כל מה שאינו נתפס בחושיו – ובהקשר זה מחוייבים אנו לציין כי בעולמנו קיימים גם היבטים חומריים רבים שגם חושי האדם אינם יכולים לתפוס (כמו, למשל, היבטים חומריים של העולם הקיימים ברשות בעלי חיים). וזוהי גם הסיבה לכך שבחברתנו רבים הם המערערים על רוחניותו של האדם בד בבד עם פסילתם את קיומו של אלוהים.

נתונים נוספים