אי הסכמה

 

אי הסכמה

ציבור שומרי המצוות הולך בדרך שאותה ציווה עליו הקב"ה. הציבור האחר אינו מקבל הנחה זו – אך מסיבות שונות ומגוונות; חלק קטן מאלה שאינם שומרים מצוות תופש את ציבור שומרי המצוות כמנותקים מן המציאות, שוטים או עוורים במקרה הטוב - או, במקרה הגרוע יותר, כנוכלים או כמטורפים, המהווים סכנה לשלום הציבור.

רוב הציבור שאינו שומר מצוות אינו מסכים עם שומרי המצוות על הנחות היסוד שלו ובראשן קיומו של אל בורא עולם. אך מעבר לאי הסכמה זו, הוא מסכים עם שומרי המצוות בדברים רבים, וביניהם הרבה מן הערכים החשובים הנוגעים לחיים באשר הם – כמו, למשל, לקדושתם העקרונית של חיי היחיד ולמצוות שהיום מהוות כבר נכס צאן ברזל של כל איש התרבות, כמו "לא תרצח" ו"לא תגנוב".

שומרי המצוות, מצידם, גם הם אינם מציגים תואמות רעיונית מלאה ובנושאים שונים, נחלקים בדעותיהם לא פחות (ואף סביר שיותר) מאלה שאינם שומרים מצוות. אם זאת, נראה שחילוקי הדעות שביניהם אינם גדולים דיים כדי לגרום להם את מה שנראה שחילוקי דעות גורמים בדתות הנצרות והאיסלם, שבהן מביאות לשפיכות דמים הדדית בין מאמיני אותה דת. ביהדות לא נוצרת בימינו מריבה קטלנית גם בין שומרי מצוות לבין חילוניים – ומפתיע, עם זאת, שחלק גדול מהאחרונים רואים עצמם יהודים אף שאין הם מקפידים על שמירת מצוות.

נתונים נוספים