איכות במקום כמות

 

איכות במקום כמות

כל מי שמצדיק גישה פוליטית כלשהי בכך שתביא למספר אבידות קטן יותר מגישה אחרת, טועה בכך שהוא מניח שיש אבידה גדולה יותר ממותו של אדם אחד.

הרעיון שמותו של אדם אחד מוסרי יותר ממותם של שניים הוא אחד מהרעיונות המוטעים ביותר שמוחזקים בימינו על ידי בני החברה; בלי קשר להקשר מסוים, לשאלות יסוד כמו "במי מדובר?" "על מי אשמת המוות?" ו"למי יש זכות החלטה לגבי מותו של אדם אחר?" מניחים בני האדם כי ניתן לקבוע שמספר נמוך יותר של מתים הוא, ככלל, טוב יותר למוסר, לאנושות ולאנושיות.

אולי כדי להתאמן מעט ברעיון זה, שכה נדיר במחשבה האנושית, כדאי להתרגל לחשוב על כך שבקרב עדיף שימותו רבים מאנשי האויב מאשר מעטים מצידנו.

חיזוק לגישה זו ניתן למצוא בדברי חכמי היהדות, אשר אינם מרשים להיכנע לדרישתם של פושעים המאימים על חייהם של חלק מבני אדם טובים ותובעים מהם לבחור להעדיף את חייהם של בני אדם מסוימים על פניהם של בני אדם יחידים אחרים.

נתונים נוספים