בהקשר המלא

 

בהקשר המלא

"דע מאין באת ולאן אתה הולך" היא אחת ההנחיות המסורתיות של היהדות שניתן לפרשה גם כאמירת תנאי: אם תדע מאין באת, תדע לאן אתה הולך. יש בה יותר מאשר הצהרה על כיוון דו מימדי. היא כוללת התייחסות לציר הזמן: אם תדע את העבר תוכל לדעת איך להתייחס לעתיד – וגם מה שנובע מכך: לאתר את מקומך בהווה.

ידיעת אלה היא ידיעת האל בהיבטו יהוה – מה שהיה, הווה ויהיה - כלומר מתוך ידיעת היחס בין זמני העבר, ההווה והעתיד, בצורה ששלשתם נלקחים בחשבון ושלשתם מרכיבים יחידה משולבת אחת.

זה מובן יותר על רקע התפישות המקובלות המפוצלות בדרך כלל לשלוש: א. נוסטלגיה (נהיה לעבר). ב. הדוניזם (נהיה להווה). ג. חישובי קצין (נהיה לעתיד). תפישות אלה, אם וכאשר אינן מאוחדות למהות אחת, חוטאות בעבודת אלילים, בניתוק מהות מהקשרה המציאותי והתייחסות אליה כאל נבדלת.

התמקדות ביהוה היא התמקדות ברוחני ובנצחי דרך מימד הזמן, החמרי במהותו. צורה זו של ראיית הרוחני באמצעות החמרי, והמופשט דרך המסויים, היא אחת ההשלכות של חיינו הרוחניים בעולם החמרי, שהוא בית הספר הממחיש כל העת את עובדת קיומו של העולם כאמצעי לצורך התפתחות רוחנית מתוך הבנת מהות הרוח ויחסי הרוח והחומר בהופעה היסודית שלהם בחיינו - ביחסי האדם והעולם.

נתונים נוספים