בחירה נדיבה

 

בחירה נדיבה

מבחינה פילוסופית, נותנת עובדת קיום האל למציאות מעמד של תוצר של בחירה ולמעשה גם לכל הקיום, אנושי וטבעי גם יחד. הבחירה – ובמיוחד כפי שהיהדות מעמידה זאת: הבחירה בטוב – היא זו שממנה יכול האדם להפיק אופטימיות לא מוגבלת לגבי המצב הקיומי של המציאות והאדם ועליה יכול הוא לבסס מדעית את מה שראנד קראה "תחושת יקום נדיב".

לפי היהדות, היקום, שהוא ביטוי של האל, הוא אכן נדיב מכיוון שאל בורא את העולם כולו כפעולה של נדיבות: כדי לתת. הדבר מוביל, בהכרח, להבנת הנתינה כחיובית בהקשר מעשי ולמשמעויות הנוספות הכרוכות במושג הנדיבות: הן מציגות את הנדיבות כבריאה ואת שתיהן כמוסריות וכרווחיות בעת ובעונה אחת.

האדם בכלל והיהודי בפרט יכולים להסיק מסקנות מוסריות ישירות מכך, באשר מדובר בהמלצה ישירה לנדיבות, המבוססת על ההצהרה שהנדיבות, ביחד עם הבחירה, הן העומדות ביסוד היקום ולכן כל פעולה המבוססת על בחירה ונדיבות תהיה בו בזמן תואמת את היסוד הרוחני של הקיום וגם רווחית מבחינה מוסרית.

נתונים נוספים