בין העמדות

 

בין העמדות

יש להבחין בין ידיעה לזכויות – ובמיוחד שומה עלינו שלא לתת לידיעה לגבור על הזכות. אין ניגוד עקרוני בין גישת המסורת הדתית למסורת המדעית: בשני המקרים סבורים העוסקים בה כי הם פועלים למען הטוב – ושני המקרים הם פועלים על יסוד הידע שיש להם. מבחינה זו אין בעלי הידע המקובל בחברה עולים בזכויותיהם על מי שהידע שבידו פחות משלהם.

בהקשר זה יש להדגיש כי על אף שאינך מכיר את הנימוק המפורט להצדקתה של ברית המילה, אין לך יסוד להתנגד לברית המילה יותר משיש לאדם דתי יסוד להתנגד לזריקת חיסון שנותנים לתינוק בקופת-החולים: בשני המקרים פוצעים את התינוק, מכאיבים לו ומשאירים בגופו צלקת.

ומה שהוא הדבר החשוב ביותר הוא שבשני המקרים סוברים ההורים כי הדבר נעשה לטובתו של הילד. הזכות להתנגדות לפעולה זו או אחרת מבוטלת ע"י זכות ההורים לפעולה למען ילדם. כאמור לעיל, ההורים בשני המקרים, פועלים על-סמך הידע שברשותם. כל אמירה נוספת בעד או נגד צריכה להעשות על-בסיס רעיוני ועובדתי המצביע, באמצעות ידע, באמצעות תאוריה מחוזקת בעובדות, על "בעד או נגד".

תהיה אשר תהיה ההתנגדות אין היא יכולה לערער על זכותו של המחליט שהוא, במקרה של תינוק, הוריו. אם וכאשר תוצג לפני ההורים עמדה מדעית מבוססת השוללת את מעשה המילה או זריקת החיסון, יחזיקו הם בזכות לאשר או לשלול את הדבר, בדיוק כפי שאין רופא היכול לחייב הורים לערוך ניתוח בבנם אם הוא מציע זאת – ותהיה השכלתו רבה ככל שתהיה.

נתונים נוספים