התיאוריה היהודית

 

התיאוריה היהודית

מה יהיה עתיד הרעיון היהודי בחברת זמננו? את כל החומר שנלמד בנושא היהדות בפרט והדת בכלל ניתן לרכז מתחת לכותרת "התיאוריה היהודית". נראה שזה הדבר הנכון ביותר בהקשר זה מכיוון שהמעמד של כל הידע הזה הוא, מבחינת הלא-מאמין, הוא תיאורטי.

יחד עם זאת, עולה השאלה איך צריך לטפל בחומר הזה כדי לקרב אליו את האדם החיצוני. יש צורך, כנראה, בניתוחו, גם אם אין בכך די ידע בכדי לשכנע לחלוטין. הניתוח צריך להתחיל בתצפית פילוסופית על העקרונות הכלליים ולאחר מכן על עקרונות היהדות.

לאחר מכן יש להציע תיאוריה סדורה בכדי להסביר מבחינה מדעית-פילוסופית אפשרויות לגיטימיות של פירוש לכל תופעה הכלולה בתפישה היהודית. אחת ממטרות עבודה כזו הם ההצגה של אפשרות רציונלית לתיאוריה לא סותרת של כל מה שכלול ביהדות וזה אומר לכסות נושאים רבים וגם להביא את הידע לידי גיבוש.

תיאוריה המבוססת על ידע מגובש, אפילו שהוא איננו הוכחה למעשה, מהווה אתגר לצורך אמונה שכן אין בידע כשלעצמו די בכדי לשכנע אך כל אדם יכול להחליט, אחרי היחשפות לידע זה, אם יש בנמצא די ידע בכדי לקחת זאת בחשבון כאפשרות רצינית. זה ההבדל בין ההחלטה באם התיאוריה משכנעת לבין ההחלטה אם להאמין או לא, כי, בהגדרה, האמונה מבוססת על ידע חלקי ולא מוכח – אף כי יש לזכור כי אמונה אינה יכולה להיות בהקשר של אי סבירות. גם לצורך אמונה יש הכרח בתשתית הגיונית ולא סותרת.

נתונים נוספים