התעלמות מדעית

 

התעלמות מדעית

יש תחום שלגביו אין אנשי הממסד המדעי נוטים להפעיל את המסקנה הסטטיסטית: העובדה שעל פני כל כדור הארץ, בתרבויות רבות ואף בשבטים נידחים יש, מתחת למעטפות השונות של המנהגים המקומיים, תמימות דעים לגבי עקרונות היסוד של המציאות ובעיקר תפישתה כמהות רוחנית שיש להתעמת עימה ביחסי גומלין באמצעות טכניקות שדומות זו לזו באורח מדהים על אף שמקורן במקומות שונים על פני כל הכוכב.

אם נלך עם ה"פתרון" שמציע היום ה"מדע" אז ייצא - וכמה זה נוח לאנשי הממסד - שמי שמכיר את המציאות הן רק ועדות של אנשי מדע משכילים שבידם אישורים ממשלתיים, המקבלים תמיכה מן הציבור ואילו כל שאר בני האדם (ה"לא משכילים") הם, מבחינת הממסד לא רציונליים או, במונחים "מדעיים", פשוט טפשים ובורים, כי הם לא קיבלו את התעודות החברתיות המתאימות שלעיל...

למותר לציין שאין להם גם סיכוי לקבל הסכמות ממסדיות כאלה כל עוד מסקנותיהם אינן תואמות לו. בהקשר מצומצם זה נסתפק בביקורתנו כלפי הממסד המדעי אם נציין שבמקביל לטענות הקבועות שיש לאלה האמורים לייצג את השכל בשם המדע, יש משום אי תבוניות ברורה, אם לא טיפשות של ממש, בהנחה שהידע שקיים בידי אנשי תרבויות כה רבות לאורך ההסטוריה ועלי אדמות – ידע שאיפשר לבני תרבויות אלה להגיע להישגים גדולים מאד בתחומים כמו בניה ועשיה מדעיים ואמנותית, הוא חסר ערך אובייקטיבי פשוט בשל אי התאמתו להליכי האצירה של הממסד הנוכחי.

נתונים נוספים