יהדות: גוף או רוח

 

יהדות: גוף או רוח?

כשמעלים את השאלה האם היהדות היא יותר גוף מרוח או להיפך ניתן להניח ש"הפוסל במומו פוסל" לא בגלל שהשואל הוא גוף או רוח אלא בגלל שהשאלה מוטעית בגלל היותה מבוססת על ההנחה המוטעית של קיום פיצול מסוג זה – ביהדות ובכלל.

בויכוח על מהות היהדות ניתן לומר כי בהקשרים מסוימים נוטה היהודי להדגיש גוף יותר מרוח או להיפך, אך הדבר מסתכם בכך שמה שקובע את המידה שבה יודגש אחד משני היבטים אלה תיקבע לפי הצורך או הנושא שבהם יצטרכו העוסקים בדבר.

הדואליות הערכית הזו, שמוצאה, כפי שיודעים אנו, בתפישה מטפיסית עתיקה, באה לידי ביטוי גם באחד הגילויים הקלאסיים של האנטישמיות, שהוא האשמתו של היהודי ברוחניות יתר או, לחילופין, ברוחניות יתר.

תולדה אופיינית לכך היא שגם היום ניתן לשמוע מאנטישמיים שחיים עימנו כי ה"דתיים" מנותקים מהמציאות כי הם עוסקים בהבלים רוחניים ולא בעבודה רצינית – או שהם מעוניינים רק בכסף או בעסקים ולפיכך אינם רוחניים מספיק...

נתונים נוספים