יופי

 

יופי

אחד המיתוסים האנטישמיים מעלה על נס את כיעורו של היהודי, אך בו בזמן - כפי שאפשר לראות בתעמולה הנאצית - מזהיר את נערות הגויים מפיתוייו של "השטן" היהודי ודואג להגביל את המגע שבין היהודי לנערה הלא-יהודיה.

בתצפית על הגזע היהודי – עד כמה שהמושג "גזע" תואם את ההקשר - אני רואה פעמים רבות גברים ונשים מדהימים ביפיים הגופני הנראה לעין ואני מהמר שהם כאלה גם בבריאותם.

דומה הדבר לכך שאין מבחינתי ספק לגבי חסנם הרוחני של היהודים ובודאי שלא לגבי המנטליות היסודית של היהודי ש"חיים" הם ללא ספק דבר שבו הוא מצטיין יותר מן השאר - אותם כוח ושאיפה להתקדם, להתפתח ולהשיג, אותו רצון שלא להיכנע לעולם ותמיד לנסות ולמצוא את ההזדמנות להתפתח...

על רקע זה, כאשר מושג היופי מתייחס לעם היהודי בדרך השוואתית, הדבר מצביע על כך שכשביופי יהודי עסקינן אין הדבר מתבטא בהכרח ביופי גופני דווקא.

נתונים נוספים