למה דת?

 

למה דת?

אחת הדרכים להבין דת היא כסכום של ידע יישומי אודות המציאות. להבדיל מפילוסופיה, המהווה שלד עקרונות של הדרכה לחיים, הדת מהווה גוף ידע אשר, ככל גוף אחר, מורכב מכמות מסוימת של ידע יישומי המורכבת על שלד של ידע רעיוני. היחס בין השלד לגוף, בשני המקרים, הוא כיחס העקרונות המופשטים לידע המדעי היישומי.

אין די בהחזקת עיקרון מופשט של ידע לצורך חיים. יש צורך גם בידיעת הדרוש להפעלתו ויישומו של הידע המופשט במציאות. יכולותיהם של בני האדם שונות, וכך הדבר גם לגבי יכולותיהם האינטלקטואליות. לא כל אדם מחזיק באותה מידה ביכולת ההיקש הנכון מן המופשט למוחש ומן הרעיון ליישום. דבר זה מצריך רמה מיוחדת של שליטה בהיבטי יכולת אנושיים מיוחדים כמו לוגיקה, למשל.

אך החברה האנושית מותאמת מטבעה לפעולה אחת מיוחדת שכל הגזע האנושי נשען עליה לצורך קיומו והיא צבירת הידע. בחזקתו של היחיד האנושי, במסגרת רעיון זה, נצטברו לאורך הדורות כמויות ידע גדולות. הדתות מהוות מערכות כוללת של הוראות יישומיות המותאמות לרעיון זה של הצורך ביכולת יישום.

אך עם כל זאת, חייב הביקוש האנושי לידע יישומי שנצטבר על ידי המסורת המדעית להישאר פעיל במסגרת שאותה נוהג האדם להפעיל בכל תחום, ובעיקר עליו לעולם לא להפסיק להפעיל את ביקורתו על ידע זה שנמסר לו. אין שום סיבה שאדם המפעיל את ביקורתו על מכונית שהוא רוכש, אף אם אין הוא בנאי מכוניות, לא יפעיל ביקורת דומה גם על הידע הזורם אליו מן הדתות.

רק באמצעות ביקורת כזו מסוגל אדם לשפוט באיזו דת לבחור או, באם הוא נולד בחברה שבה שולטת דת מסוימת, לבדוק את איכויותיה של הדת שחברתו מחזיקה ואת המידה שבה היא מתאימה לעניניו האישיים.

ובכל מקרה, הקו המנחה ביקורת זו צריך להיות זה המגבש תשובה לשאלת היסוד, הקודמת לכל השאלות המסוימות הבאות אחריה, "למה דת?" לאור הדברים שלעיל, התשובה הפשוטה והישירה לשאלה זו היא: "כדי לחיות". לאמירה שתבוא באופן טבעי אחרי תשובה זו - "הרי אני חי ממילא" - יש להשיב "מדובר בחיים אנושיים ולא בחיים שמסתכמים בקיום הגוף. הדת מאפשרת לאדם לחיות במלואם את חיי האדם, כלומר למצות את יכולתו האנושית במלואה בהקשר המיועד על ידי התכלית המקורית שלה נועדה הבריאה של העולם והאדם."

כמובן שבהגדרה מסוג זה חודרת כבר התשובה לטריטוריה של דת מסוימת – הדת היהודית, למשל - שיש בה כבר ידעת יסוד על מהות העולם, על קיום האדם ועל היחסים שביניהם. אך אין פגם, בהקשר זה, בהצהרה המבוססת על הידע שבידינו, שלפיו היהדות מחזיקה בידע המלא לגבי הקשר הקיום האנושי; לאורו של ידע זה, מילוי מצוות היהדות הוא שיאפשר למבצען להגיע לרמת היעילות הגבוהה ביותר של מיצוי יכולתו הגלומה. בכך כלולה גם תשובה נוספת, יסודית, לשאלה הכללית שביסוד מאמר זה: "כדי להיות מאושרים".

נתונים נוספים